Privacybeleid

Privacybeleid

Deze privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:     Biopurus, Ter Walle 7, 9880 Aalter, Belgie

met ondernemingsnummer: BE0653894618 (hierna: “Biopurus”).

Deze privacybeleid is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bevat de rechten en plichten van Biopurus ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt.

Biopurus verzamelt via website, acties, en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over U (hierna: “Persoonsgegevens”). Biopurus is de wettelijk  Verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens en wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens Biopurus verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacybeleid  beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Biopurus staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Biopurus Privacybeleid vind je altijd op www.biopurus.be. Indien het Privacybeleid wordt gewijzigd zal Biopurus dit communiceren via zijn website of per email.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt  Biopurus persoonsgegevens?

Biopurus verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van bestellingen uit de webshop en het aanmaken en onderhouden van het (persoonlijke) Biopurus account van betrokkene;
 2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail en post;
 3. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
 4. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

Biopurus legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de Biopurus Website, bij het aanvragen of bestellen van producten door klanten  en bij het aanmaken van een Biopurus Account.

 1. Biopurus Account

Om volledig van de alle diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Biopurus via de website aanbiedt, moet je een persoonlijk Biopurus account (hierna: “Biopurus Account”) aanmaken. Wanneer je een Biopurus Account creëert, wordt aan je gevraagd om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. Voor een dergelijk Biopurus Account ben je niet verplicht alle Persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De Persoonsgegevens die je verstrekt kun je altijd aanpassen. De gegevens die je verstrekt stellen ons in staat om onze dienstverlening nog beter op jou te kunnen afstemmen. De verstrekte Persoonsgegevens gebruiken we, naast de verder in dit Privacybeleid genoemde doeleinden, om het Biopurus Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten, zoals laatst bekeken producten te bieden. Je kunt je Account te allen tijde verwijderen. Indien je je Account verwijdert, zullen je gegevens niet langer worden bewaard.

 1. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail.

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten. De toestemming voor het toesturen van e-mail  nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken via e-mail te sturen naar ons klantendiest:  biopurus@biopurus.be volgens :

Artikel 6, Lid1, Punt a, en Artikel 9, Lid 2, Punt a

Tot slot kan Biopurus u ook per post aanbiedingen, specifieke acties en informatie over (nieuwe) producten verstrekken. Ook hiervoor kunt u zich afmelden via Biopurus Klantendienst.

 1. Ter ondersteuning van online marketingcommunicatie en campagnes

Biopurus gaat graag via het web in gesprek met klanten, bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Biopurus volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Biopurus volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. Biopurus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Biopurus maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor Biopurus toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als je social media (zoals Facebook), zoekmachines (zoals Google) of andere websites en apps bezoekt, kunnen we je emailadres of ander identificerend gegeven matchen met gegevens van die social media of zoekmachines. Dit gebeurt altijd in gecodeerde en geanonimiseerde vorm. Indien je deze wijze van adverteren niet wenst kun je je daarvan afmelden via klantendienst biopurus@biopurus.be Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij Persoonsgegevens over je kunnen zien. Dit Privacybeleid geldt dan voor de persoonsgegevens die Biopurus verwerkt. Indien je ervoor kiest de Biopurus Website delen via social media, dan kunnen jouw Persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing.

 

 1.  Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met de klantenservice van Biopurus, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Biopurus, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Biopurus kan jou vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

 

Toegang tot en aanpassing van Persoonsgegevens

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens Biopurus van U verzamelt en gebruikt, kunt U Biopurus vragen om hiervan een overzicht te sturen. Biopurus zal je dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via de Biopurus Klantenservice. Biopurus zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. Biopurus zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Je kunt jouw Persoonsgegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen Biopurus Account.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Biopurus schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die Biopurus inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (email,  Bpost postverwerkers), voor producten en diensten waarbij Biopurus als tussenpersoon optreedt en voor haar klantenservice. Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Biopurus en heeft Biopurus de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Uitsluitend indien Biopurus hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte(EER). Biopurus zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard dan voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Biopurus hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Biopurus heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Biopurus tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

Biopurus en websites van derden

Op de website van Biopurus tref je links aan naar andere websites. Biopurus is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

Artikel 20, EU-AVG,grond 68 “Recht op overdraagbaarheid van gegevens”

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke (hierna “Biopurus”) heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 1. a) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt
 2. a) of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en
 3. b) de verwerking via geautomatiseerde proces wordt verricht.

Vragen

Heb je vragen over ons Privacybeleid, dan kun je deze richten aan:

Biopurus
Afdeling Klantendienst
Ter Walle 7
9880 Aalter, Belgie

Of  biopurus@biopurus.be