Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Anthony Caboor
Ter Walle 7
9880 Aalter
Ond.nr. 0653 894 618
info@biopurus.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

‘B-PURUS’ is de webwinkel met maatschappelijke zetel  te Aalter 9880, Ter Walle 7, Belgie. Met ondernemingsnummer 0653 894 618  (hierna ‘Biopurus’) waardoor haar klanten de mogelijkheid wordt geboden om producten online aan te kopen.

Alle verstrekte informatie op deze website is alleen geschikt voor informatieve doeleinden. Het is geen vervanging van het advies van een eigen arts of specialist. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, of genezing. Lees voor het gebruik van een product de informatie op het etiket of de bijsluiter aandachtig door.

De informatie die op deze website wordt vertoond, wordt door ons bedrijf met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is er een mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij proberen dit dan zo vlug mogelijk recht te zetten.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat Biopurus aanbiedt in zijn webwinkel en op elke online aankoop die de klant plaatst bij Biopurus.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene of specifieke voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door zijn bestelling te plaatsen, erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze ook aanvaardt.

Artikel 2: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn op het Belgisch of Nederlands grondgebied.  De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.  Ondanks het feit dat de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of er materiële fouten in voorkomen, of deze niet up to date is.  In geval van specifieke vragen, verzoekt Biopurus om vooraf contact op te nemen. info@biopurus.be

Biopurus is wat de juistheid, actualiteit, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Zij kan in geen geval aansprakelijk zijn in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Biopurus.

Biopurus is gerechtigd om bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 3: Prijs

Alle op de website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.  Indien vervoers-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven.  De eventuele bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Sommige product afbeeldingen zijn illustratief, verschillen kunt u in de vorm van de verpakking (vorm van de flesjes )vinden, maar inhoud blijft hetzelfde als in de beschrijving van het product.

Artikel 4: Betaling

De klant kan betalen met overschrijving.

Stort het totale bedrag op rekening nummer: BE97 6528 5097 7749

Zodra uw betaling is verwerkt beginnen wij aan uw bestelling.  Betalen met overschrijving gelieve dan rekening te houden met het feit dat banken doorgaans een aantal verwerkingsdagen nodig hebben, dit kan oplopen tot 3 dagen.

Artikel 5: Leveringen

Bestellingen worden verzonden via Bpost Parcel.  De levering aan huis wordt gegarandeerd binnen de 48 uur na bestelproces. Bestelproces  bestaande uit – (registratie van bestellingen, verwerking, inpakken en voorbereiding voor verzending). Behalve wanneer er een product niet voorradig is. Dan wordt bestelling verzonden binnen 2 weken.  Als  het/de ontbrekende product(en) toch niet geleverd zijn binnen 2 weken, krijgt u dat/die artikel(en) automatisch terug betaald. Leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 8u en 16u.  Als u niet thuis bent op het moment van aanbieding krijgt u een bericht in de bus dat uw pakket in het dichtstbijzijnde Bpost parcelshop ligt.  Daar ligt het 14 dagen ter beschikking.  Het is ook mogelijk om een ander afleveradres op te geven, bijvoorbeeld werkadres.

Indien er producten niet meer te verkrijgen zijn wordt er contact met u opgenomen. Gelieve uw spambox na te kijken indien u geen e-mail hebt ontvangen.

De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij met het oog op de levering aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling.  Biopurus kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat de verkochte goederen niet of niet tijdig konden worden geleverd, wanneer blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde door de klant niet correct werden ingevoerd.

Verzendkosten

Voor bestellingen rekenen wij met Bpost Parcel verzendkosten:

Belgie vanaf 6,15 euro per pakket tot 20 kg

Nederland vanaf 7,50 euro per pakket tot 20 kg

Volg je pakket

U kan op de site www.bpost.be  u pakket volgen.  Vul het referentienummer in dat u van ons heeft gekregen en zo ziet u stap voor stap waar uw pakket zich bevind binnen Bpost parcel.

Retours

U kan u pakket terugzenden binnen de 14 dagen na ontvangst.  De producten moeten ongeopend zijn en zich in de originele verpakking bevinden.  Stuur ons een mail naar info@biopurus.be  met uw gegevens en de reden van retour.  Zo kunnen wij een label aanmaken en naar u doormailen die u op uw retourzending moet plakken.  Breng het pakket naar het dichtstbijzijnde Bpost parcelshop en wij nemen na ontvangst van het pakket terug contact met u op.

Verloren of beschadigd pakket

Het kan voorkomen dat uw pakket verloren/beschadigd is geraakt tijdens de verwerking in een Bpost sorteercentrum. Indien uw pakket na ontvangs van de e-mail met traceercode na 2 dagen nog niet is geleverd gelieve dan te e-mailen naar info@biopurus.be  Wij zullen dan een dossier laten opmaken bij Bpost Parcel. In afwachting van hun antwoord, dat een 3 à 5tal werkdagen in beslag kan nemen, kunnen wij helaas geen terugbetalingen invoeren of pakketten opnieuw verzenden.

Artikel 6: Niet-overname van goederen

In het geval dat de koper de bestelde goederen niet overneemt, moet deze door een transporteur terug worden verzonden naar de verkoper, dit is een schending van het koopcontract. Een schending van een koopovereenkomst is ook het geval als de koper kiest voor een bankoverschrijving die hij niet heeft uitgevoerd.

Als de koper de bovengenoemde schending van de koopovereenkomst begaat, is hij verplicht om de verkoper een contractuele boete van € 30 te betalen, evenals de verzendkosten en de kosten in verband met de levering. Door een bestelling te plaatsen (door een koopovereenkomst aan te gaan), GAAT de koper AKKOORD met deze algemene voorwaarden en aanvaardt hij dus de bovenstaande contractuele boete. De contractuele boete is betaalbaar binnen 5 dagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek om betaling. De contractuele boete wordt door de verkoper aan de koper verstuurd op het adres dat in het contract is gespecificeerd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve

eigendom van Biopurus. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 8: Klachten

Vraag het ons

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de producten of andere tekortkomingen bij de levering, moeten onmiddellijk worden gemeld na de levering. U kan ons via mail  info@biopurus.be bereiken van maandag tot en met donderdag, telkens van 08u00 – 17u00. En op vrijdag van 08u00 – 15u00. Niet van toepassing tijdens feestdagen.

Artikel 9: Weigeren van een order

Biopurus kan in volgende gevallen een bestelling weigeren:

–   Bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;

–   Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

–   In geval van overmacht;

–   In geval van een technische fout.

Artikel 10: Informatie m.b.t. dieet en allergieën

Biopurus besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten.

Hoewel Biopurus er alles aan doet om de betreffende informatie accuraat weer te geven, kan het voorvallen dat een bepaald ingrediënt niet werd vermeld en er in producten sporen worden teruggevonden van ingrediënten, zonder dat dit op de website werd aangegeven.

Biopurus kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele allergische reacties of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het gebruik van een product.

Artikel 11: Verzakingstermijn.

De bepalingen van dit artikel gelden voor klanten woonachtig op het Belgischen en Nederlandse grondgebied die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan Biopurus mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van dit verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Biopurus en dienen de goederen binnen de 2 werkdagen na het ontvangen van de nodige instructies op eigen kosten terug te bezorgen aan Biopurus, op het adres Ter Walle 7, 9880 Aalter, en dit ter attentie van de afdeling webwinkel.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en het leveringsbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 12: Privacy

Biopurus verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan de vraag van de klant.

Biopurus behandelt alle gegevens van haar klanten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.  De klant kan de gegevens die in de klantenlijst bewaard worden op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en kan weigeren dat Biopurus de gegevens gebruikt om informatie te sturen.  Hiervoor volstaat het schriftelijk te vragen voortaan geen informatie meer te versturen.  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Artikel 13: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Op elke overeenkomst die op de website van Biopurus tot stand komt, is het Belgisch recht van toepassing.  Bij geschillen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.